قوانین برگشت کالا

محصول میرسه خدمتتون … ….

اگر:

1.یک درصد با عکس مطابقت نداشت

2.کیفیت از مبلغ پرداختی پایین تر بود

ظرف یک هفته از زمان تحویلی شما میتوانید محصول را مرجوع کرده و تمام مبلغ واریزی را مطالبه نمایید.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...