کیف مناسب هر فرد بر اساس تناسب اندام

کیف مناسب خانم های چاق و قد کوتاه:

دختران و زنان قد کوتاه باید کیف های سایز کوچک انتخاب کنند.

کیف های سایز بزرگ این افراد را چاق تر و کوتاه تر نشان میدهند.

گزینه ایده آل انتخاب این افراد یک کیف کوچک مربع یا مستطیل شکل هست.

اگر کیف رو دوشی را انتخاب کردید ارتفاع بند آن نباید تا زیر باسن امتداد پیدا کند.

کیف های دستی آنها باید تا ارتفاع نیم تنه شما آویزان شود تا قدتان بلندتر بنظر برسد.

https://kafshchi.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%86%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c-bk261/

کیف مناسب خانم های چاق و قد بلند:

کیف مناسب این افراد نباید کوچک باشد مگر در مراسم رسمی یا مهمانی ها.

بین کیف دستی و دوشی بهترین گزینه کیف دستی است با سایز متوسط و شکل مربع یا مستطیل.

این افراد از خرید کیف های گرد و بیضی خودداری کنند.

https://kafshchi.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-bk264/

کیف مناسب خانم های چاق با سینه های بزرگ:

این خانوم ها باید کیف های رو دوشی با بند کوتاه و دستی کوتاه را فراموش کنند.

کیف مناسب این افراد باید با بند بزرگ و بلند تا سطح پایینی باسن است که شکل مستطیل یا مربعی دارد.

https://kafshchi.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86%d9%88-bk239/

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...